Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A szociális kedvezményekről, azok igényléséről

A jogszabályok az arra rászoruló nappali tagozatos diákok számára több kedvezményt is (ingyenes tankönyv, kedvezményes étkezés, stb.) biztosítanak. Azonban

 • e kedvezményeket igényelni,
 • a jogosultságot pedig igazolni kell.

Ennek hiányában a kedvezmény nem biztosítható, illetve a jogtalanul igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy

 • a jogszabályok szerint a kedvezményeket érintő változásról a változást követő 15 napon belül értesíteni kell az intézményt,
 • az igény(eke)t az igénylőlap(ok) értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, ha az igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni,
 • az igényléseket, igazolásokat az iskola, a fenntartó, vagy az Állami Számvevőszék jogosult ellenőrizni,
 • a rendelkezések értelmében az igényelt kedvezményt csak annak tudjuk biztosítani, aki az igazolás(ok) másolatát csatolja az igényléshez.

Az egyes kedvezményekről

A tanuló ingyenes tankönyvellátásra (tankönyv-kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, stb.) jogosult, ha:

 1. tartósan beteg (szakorvos igazolja),
 2. mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
 3. három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja),

A tanuló kedvezményes (50%-os térítésű) étkezésre jogosult, ha:

 1. tartósan beteg (szakorvos igazolja),
 2. testi, érzékszervi, stb. fogyatékos, (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
 3. három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

A Ferencvárosi Önkormányzat a gimnázium ferencvárosi lakóhelyű (= állandó bejelentett lakcím) nappali tagozatos tanulói részére az érettségi vizsga letételéig támogatja  

 1. a sikeresen teljesített, a legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsgák vizsgadíját (legfeljebb 20.000 Ft-ig), valamint  
 2. a B kategóriás vezetői engedély megszerzését (legfeljebb 50.000 Ft-ig).
 3. a szükséges tankönyvek megvásárlását a  rendeletükben rögzített összeghatárig (amely évfolyamonként változik).  Részletesebben...

Kiegészítés

A Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 2015. szeptember 3-án  két további tájékoztatót tett közzé.

Letölthető dokumentumok:

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
Nyilatkozat kedvezményes iskolai étkezés igényléséhez
Kérelem „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének támogatására 
Kérelem legalább középfokú komplex nyelvvizsgák megszerzésének támogatására (DOC)

Vonatkozó jogszabályok (új ablakban):

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.) rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish