Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány tevékenysége

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány iskolánk egykori tanulói és tanárai által alapított Leövey-Ranolder Baráti Kör kezdeményezésére jött létre 1992-ben. Gimnáziumunk a Ferencváros meghatározó, több mint 130 éves oktatási intézménye, jelenleg 640 diák tanul a régi falak között.

A közel 17 éves munkánk során tanulóink igen sokrétű támogatásban részesülhettek: visszafizettük a sikeres nyelvvizsgák díját, befizettük a felsőoktatási továbbtanulási lapok évente emelkedő összegét, átvállaltuk a tanulmányi versenyek nevezési díjait vagy a versenyek színhelyére történő utazás költségeit. Hozzájárultunk az erdei iskolák költségeihez; a komplex természettudományos terepgyakorlatokhoz; a német nyelvet tanulók számára évente megrendezett adventi bécsi, majd később tavaszi ausztriai utakhoz; a nyári honismereti, magyarországi és határon túli irodalmi-történelmi emlékhelyeket felkereső túrák buszköltségéhez.  A természetjáró szakosztály év végi jutalomkirándulásaihoz is az Alapítvány biztosítja az anyagi fedezetet. A teljesség igénye nélkül tegyünk még említést arról, hogy rendszeresen jutalmazzuk az iskolatörténeti lexikon összeállítóit, illetve versenyek, vetélkedők díjazottjait, s hogy örömmel támogatjuk az iskolai színjátszó kör előadásait.

A Leöveyben nagy hagyománya van az idegen nyelvek tanításának. Alapítványi hozzájárulással tudunk angol, német, spanyol, francia nyelvű folyóiratokat rendelni, valamint magnót és CD-ket vásárolni a nyelvi laborba. De néhány éve a természettudományos laboratórium gázszámlájának kifizetését is átvállalta az Alapítvány. A rendkívül népszerű médiatagozat és fakultáció eredményes munkáját technikai eszközök beszerzésével segítjük.

Felemelő pillanat volt, mikor alapításunk 125. éves évfordulóján iskolazászlót adományoztunk a Leöveynek. A 130. jubileumra emléksarkot alakítottunk ki a földszinten, ahol minden évben elhelyezzük a gimnáziumnak dicsőséget szerzett diákjaink tábláját. Három díjat alapítottunk a kiemelkedő végzős tanulók számára: az Andor Ilona-Díjat az énekkari munkáért, a Közösségi-Díj a több éves közösségi munkáért, a Leövey-Díjat a gimnáziumi évek alatt elért kiemelkedő tanulmányi eredményért és az iskola hírnevét öregbítő példamutató tevékenységért. A két utóbbi díjhoz a sikeres érettségi után LKG-monogramos pecsétgyűrű is jár. Iskolánk fennállásának 130. éves évfordulóján Leövey-Ösztöndíjat alapítottunk a kiemelkedően jó eredményeket elérő diákjaink számára, ők tanulmányaik utolsó két évében részesülnek az Alapítvány támogatásában.

A gimnázium pezsgő diákéletének motorja a diákönkormányzat, lehetőségeinkhez mérten együttműködünk velük: segítünk a gólyatáborok, a diáknapok szervezésében, az iskolai újság megjelentetésében. A diákönkormányzat minden évben szavazással dönt az Oktatói-Díjról, amelyet az Alapítvány finanszíroz. Azokat a tanárokat díjazzák a tanulók, akik a tanítás mellett tanórán kívüli tevékenységükkel sokat tesznek az iskoláért.

Gimnáziumunk költségvetésében hatalmas vállalkozást jelent a régi öltözőszekrények folyamatos cseréje, eddig mintegy 1 500 000 forintot költöttünk erre a célra. A sikeren felbuzdulva most a tanulói asztalok és székek kerülnek sorra.

Tanulóink egy része hátrányos helyzetű, Alapítványunk számtalan formában igyekszik támogatást adni: hirtelen bekövetkezett családi tragédia esetén; színházjegy-vásárláshoz; bejáró tanulóknál az útiköltség átvállalásával; a menzaköltség kifizetésével; tankönyvtámogatással. A támogatás odaítélésről a benyújtott kérelmek alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány munkájában részt vevő szülők, tanulók, tanárok, volt tanítványok ellenszolgáltatás nélkül, szívesen dolgoznak, és felelősségteljesen döntenek az évente két alkalommal összehívott kuratóriumi ülésen. Eddigi tevékenységünk mindig mindenben megfelelt a törvényi előírásoknak és az Alapító Okirat célkitűzéseinek. Az APEH minden évben elfogadta a benyújtott dokumentumokat, igazolásokat, utoljára 2003 júliusában vizsgálta az Alapítvány működését, és rendben találta a gazdálkodást. Annak érdekében, hogy az Alapítvány működése még sikeresebb legyen, módosítottuk az Alapító Okiratot, így 2005 januárja óta közhasznú alapítványi formában működünk. Minden tanévben szülői értekezleteken és az iskola évkönyvében is részletesen beszámolunk a támogatási formákról, összegekről. A törvényi előírásoknak megfelelően az 1% felhasználásáról a Ferencváros című újságban
jelentetjük meg közleményünket.

Az Alapítvány szerteágazó munkájáról szólva szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban a személyi jövedelemadók számunkra felajánlott 1%-ából és néhány kisebb befizetésből gazdálkodunk, ami 800 000 -1 400 000 Ft-ot jelent évente. Sok pályázaton indultunk, míg végül 2004 őszén, a Canon cég által kiírt beszerzésen, igen magas pontszámmal elnyertük a Hónap Digitális Iskolája Díjat, amely milliós értékű felszerelésekkel gyarapította a Leövey Gimnázium informatikai eszközeit. A virágos iskolaudvarunkat pedig annak köszönhetjük, hogy bekapcsolódtunk a 2007/2008. évi komplex környezetvédelmi pályázatba.

Köszönjük a támogatásokat, a szülők és tanárok önzetlen munkáját!

 

Duffek Valéria
a Kuratórium elnöke
 
Az alapítvány adatai:
   neve: Leövey Gimnáziumért Alapítvány
   adószáma: 18037724-1-43
   számlaszáma: 11709002-20073792
 

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM: 035235 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish