Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Projektzáró rendezvény

Labor-projektünk („Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért”, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002) zárórendezvényére 2013 június 27-én, 15 órai kezdettel kerül sor. Az ünnepélyes - és egyben szakmai érdekességeket is ígérő - eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt! A meghívó

Találatok: 1316

Ismét: felsőoktatási felvételi eljárás

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során minden felvételiző, aki érvényes jelentkezést nyújtott be a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint elsősorban elektronikus formában kap hivatalos értesítést a felvételi jelentkezésével kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról az Adafor-on keresztül az Oktatási Hivatal tájékoztató levelet tett közzé.

Találatok: 1236

Informatikai rendszergazda

(A 2013 szeptemberében induló képzésre vonatkozik!)

Alapadatok

  • A szakképesítés OKJ száma: 54 481 04
  • Képzési idő: 2 tanév
  • Beiratkozás feltétele: érettségi bizonyítvány
  • Gyakorlati képzés: Az iskola számítógéptermeiben
  • Nyári gyakorlat: 160  óra informatikai vállalkozásoknál

A képzés célja, tartalma:

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű - elméleti és gyakorlati - informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakmai vizsga moduljai

 száma megnevezése vizsgatevékenység
 10815-12 Információtechnológiai alapok írásbeli (online teszt)
 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés,...  szóbeli
 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete gyakorlati, írásbeli (online teszt)
 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások gyakorlati
 11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A komplex vizsga részei 

1. A gyakorlati vizsga

A) Hálózatok konfigurálása
 
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a Hálózatok, Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.
 
B) Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.
 
C) Adatbázis-kezelés
 
A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

D) Weblapkészítés, programozás
 
A jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

2. Központi írásbeli vizsga

A) Információtechnológiai alapok
 
Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései az „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

B) Hálózatok

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, továbbá a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

3. Szóbeli vizsga - Hálózatok, munkaszervezés

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés”, továbbá a „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” témakörök mindegyikét tartalmazzák.

Dokumentumok

Találatok: 6160

Gazdasági informatikus

(A 2013 szeptemberében induló képzésre vonatkozik!)

Alapadatok

  • A szakképesítés OKJ száma: 54 481 02
  • Képzési idő: 2 tanév
  • Beiratkozás feltétele: érettségi bizonyítvány
  • Gyakorlati képzés: az iskola számítógéptermeiben
  • Nyári gyakorlat: 160  óra informatikai vállalkozásoknál

A képzés célja, tartalma

A gazdasági informatikus a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakmai vizsga moduljai

 száma megnevezésevizsgatevékenység
 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, ...  gyakorlati és szóbeli
 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati és írásbeli (online teszt)
 10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés szóbeli
 10822-12 Az informatika alkalmazása gyakorlati
 11498-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli
 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A komplex vizsga részei

1. Gyakorlati vizsga 

A) A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A jelölt záródolgozatként egy vállalat / vállalkozás rendszerének / alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.   
 
B) Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése
 
A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében).

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer/alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.
A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített/meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.
 
C) Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel
 
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. jelentések lekérdetése (CASH-FLOW, Projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

2. Központi írásbeli vizsga

3. Szóbeli vizsga

Dokumentumok

Találatok: 6777

Felvételizők: dokumentumpótlás június 5-ig!

Június 5-ig kell benyújtaniuk az egyetemekre, főiskolákra felvételizőknek a jelentkezési határidő után megszerzett dokumentumokat. Azokat pedig, amelyek csak június 5. után állnak rendelkezésre (pl. érettségi bizonyítvány), legkésőbb július 10-ig kell pótolniuk. Részletek

Találatok: 1002

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish